Chính sách 23/12/2021

Chính sách Masteri West Heights

I. Quy định chung

1. Chính sách thanh toán và tiến độ thanh toán dự kiến này áp dụng đối với Dự án khu chung cư cao tầng trên Lô đất FF-CH02 thuộc Khu đô thị mối Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam (dự kiến có tên thương mại là “Masteri West Heights”) (“Dự Án”). Sản phẩm của Dự án sau đây được gọi là “Sản Phẩm” hoặc “Sản Phẩm Dự Án”.

2. Quy định về đăng ký thành công

Đăng ký thành công được nhiều khi khách hàng đã hoàn tất ký Bản đăng ký nguyện Vọng, Xác nhận đăng ký và đã hoàn tất chuyển tiền đặt Trước cho Công ty TNHH Môi giới Masteriss Agents theo quy định (“Đăng Ký Thành Công”).

II. Chính sách thanh toán và tiến độ thanh toán dự kiến

1. Phạm vi áp dụng

Chính sách thanh toán và tiến độ thanh toán dự kiến này áp dụng đối với các giao dịch mà khách hàng đã đăng ký Thành Công kể từ ngày 01/10/2021 cho đến hết ngày 31/12/2021.

2. Chính sách thanh toán

2.1. Thanh toán bằng vốn tự có

 

2.2. Thanh toán bằng vốn ngân hàng

Trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán bằng vốn vay ngân hàng 80% giá bán (đã bao gồm thuế GTGT), khách hàng sẽ được nhận hỗ trợ lãi suất “(HTLS”) và phí trả nợ trước hạn từ chủ đầu tư như sau:

Tiến độ giải ngân thanh toán

Chính sách thanh toán theo phương án thanh toán tối ưu

Phụ thuộc vào việc đáp ứng các điểu kiện tin dụng, khách hàng có thể lựa chọn vay 30% giá trị Sản Phẩm dự án (với điều kiện khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản khác để thanh toán phẳn còn lại cho Sản Phẩm sau khi đã sử dụng chính Sản phẩm này làm tài sản thế chấp đảm bảo thanh toán 70% giá bán (đã bao gồm thuế GTGT) (“Phương Án Thanh Toán Tối Ưu”).

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký xác nhận đăng ký và chọn Phương Án Thanh Toán Tối Ưu, khách hàng phải hoàn thiện thủ tục thế chấp bằng tài sản khác để ngân hàng giải ngân 30% giá Sàn Phím (đã bao gồm thuế GTGT). Sau khi khách hàng hoàn thiện thủ tục thế chấp bằng tài sản khác và ngân hàng hoàn tất giải ngân để thanh toán 30% giá Sản Phẩm (đã bao gồm thuế GTGT theo Phường Án Thanh Toán Tổi Ưu, khoản Tiền đặt trước sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng. Chính sách lãi suất 0% áp dụng trong vòng 21 tháng và miền phí trả nợ trước hạn và gia hạn nợ gốc kể từ ngày giải ngân nhưng không vượt qua ngày 30/06/2023 sẽ được áp dụng cho khách hàng chọn Phương Án Thanh Toán Tối Ưu này. Hợp đồng tín dụng có thể chuyển giao dựa trên các quy định pháp luật.

3. Tiến độ thanh toán dự kiến

Đối với phương án thanh toán chuẩn, phương án thanh toán kết hợp vốn tự có và vay ngân hàng theo sản phẩm vay chuẩn, phương án thanh toán sớm:

4. Lưu ý

– %XX là giá trị thanh toán đã bao gồm thuẻ TCT tương ứng của giá bán/thuế;

– Tiến độ thanh toán quy định tại chính sách bán hàng này nhằm mục đích tiếp thị Sản Phẩm Dự án và cho sự lựa chọn của khách hàng. Tiến độ thanh toán có thể sẽ được ghi nhận tại Hợp đồng mua bán.

(* Trong trường hợp khách hàng thuê đất thuê Sản Phẩm Dự Án, tại Đợt thanh toán thứ 5, khắch hàng sẽ thanh toán toàn bộ giá thuê/đặt thuê còn lại (đã bao gồm thuế GTGT và 2% Kinh phí bảo trì) (được hiểu là 50% giá thuê/đặt thuê +t huế GTGT+ 2% Kinh phí bảo trì).

– Áp dụng đối vối khách hàng là cá nhân (“KHCN”) đứng tên trong hợp đồng mua bán. Khách hàng là doanh nghiệp “KHDN”) được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất và phí trả nợ trước hạn với mức tối đa bằng lãi suất và phí trả nợ truớc hạn hỗ trợ cho KHCN. Phần lãi suất và phí trả nợ trước hạn vượt mức hỗ trợ trên (nếu có) KHDN tự chi trả với ngân hàng.

– Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư chỉ hỗ trợ lãi xuất trong thời gian nêu trên đối với các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn, hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định củ ngân hàng do chủ đầu tư quy định.

– Tại đợt thanh toán theo Thông báo bàn giao sản phẩm, khách hàng phải hoàn thiện một số thủ tục cắn thiết.

 

 

Bảng giá bán